KF 410

 
Toplotna izolacija (u W/m2K) do Uw = 0,62
Zvučna zaštita (u dB) do 45
Sigurnost RC1N, RC2
Šarka sakriveno
Dubina ugradnje (u mm) 90/93

KF 200

 
Toplotna izolacija (u W/m2K) do Uw = 0,74
Zvučna zaštita (u dB) do 45
Sigurnost RC1N, RC2
Šarka vidljivo
Dubina ugradnje (u mm) 68/71