KF 410

 
Toplotna izolacija (u W/m2K) do Uw = 0,62
Zvučna zaštita (u dB) do 45
Sigurnost RC1N, RC2
Šarka sakriveno
Dubina ugradnje (u mm) 90/93

KF 500

 
Toplotna izolacija (u W/m2K) do Uw = 0,61
Zvučna zaštita (u dB) do 46
Sigurnost RC2
Šarka potpuno integrisano
Dubina ugradnje (u mm) 90/93