OSEĆAJ SIGURNOSTI

BEZ KONKURENCIJE

Umesto konvencionalnih klinova za zaključavanje, ugrađene su klapne koje preuzimaju ulogu sigurnog i preciznog zaključavanja krila prozora u okvir. Klapne su raspoređene na odgovarajuće malim razmacima sa sve četiri strane krila i kod zaključavanja se neposredno potiskuju u unutrašnjost okvira pa time onemogućavaju izbijanje okvira.

I-tec zaključavanje standardno je integrisano u prozore PVC odn. PVC/aluminijum KF 500 i zadovoljavaju razred sigurnosti RC2N. U suprotnosti s uobičajenim zaključavanjem s klinovima, funkcija KF 500 uprkos visokom razredu sigurnosti nije ni na koji način ograničena.

Čišćenje okvira jednostavno je jer nema nikakvih elemenata za zatvaranje koji vire prema spolja. U krilu ima tek nekoliko elemenata koji gledaju preko krila prema spolja, ali ne značajno. Između delova se nalazi glatka površina od PVC-a koja se lako održava.