HF 310

 
Toplotna izolacija (u W/m2K) do Uw = 0,62
Zvučna zaštita (u dB) do 46
Sigurnost RC2
Šarka sakriveno
Dubina ugradnje (u mm) 85

HV 350

 
Toplotna izolacija (u W/m2K) do Uw = 0,60
Zvučna zaštita (u dB) do 47
Sigurnost RC2
Šarka sakriveno
Dubina ugradnje (u mm) 85

HF 410

 
Toplotna izolacija (u W/m2K) do Uw = 0,64
Zvučna zaštita (u dB) do 45
Sigurnost RC1N, RC2
Šarka sakriveno
Dubina ugradnje (u mm) 85